Between Winds and Clouds

The Making of Yunnan (Second Century BCE to Twentieth Century CE)

Bin Yang

 

Table 5.1 Distribution of Jinshi in Yunnan during the Ming Period

Based on Zhou Zhenhe, ed., "Mingdai Yunnan Quyuwenhuadili" (Local cultural geography of Yunnan in the Ming Dynasty), in Zhongguo Lishi Wenhuaquyu Yanjiu (Studies of Chinese historical regional cultures) (Shanghai: Fudan Daxue Chubanshe, 1997), 324-359.

Table 5.1 Distribution of Jinshi in Yunnan during the Ming Period
Prefecture The Number of Jinshi
Yunnan fu 65
Dali fu 48
Li'an fu 52
Yongchang fu 23
Heqing fu 19
Qujing fu 11
Menghua fu 8
Chuxiong fu 5
Zhijiang fu 4
Yaozhou 1
Yaoan suo 1
Lancang wei 1
Baoshan zhou 1
Mile zhou 1
Total 240